Szakmai segítőink, térítésmentes foglalkozások


Logopédiai ellátás:
Molnár Enikő logopédus (szerda 10.30- 12.30)
Logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, különböző beszédzavarok és hozzá tartozó részképesség problémák korrekciója. 


Fejlesztőpedagógiai ellátás:
Polgárné Mészáros Erika, gyógypedagógus-logopédus ( csütörtök 10.15-12.00; péntek 10.15-12.00)
Némethné Bolla Marietta fejlesztőpedagógus (hétfő 8.15-9.45)
Elsődleges feladatuk a problémamentes iskolakezdéshez szükséges készségek, képességek felmérése, fejlesztése. Az SNI és BTM gyerekek célirányos ellátása.


Hitoktatás
református:Kovácsné Miskey Tünde (szerda 8.00-8.45)
katolikus: Kristály  Katalin           (kedd 15.30-15.45)


Válaszható foglalkozások, térítéses foglalkozások


Néptánc:
Dékmárné Forgács Zsuzsanna néptáncoktató (csütörtök 15.45-16.15)
Célja a néptánc, népi játékok, népdalok és hagyományok felelevenítése, ezeken keresztül a gyermekek ritmusérzékének és mozgáskoordinációjának fejlesztése, a táncos mozgás alapozása.


Vízhez szoktató úszás:

Fő célja ebben az életkorban nem az úszásnemek megtanítása, hanem a gyermekek szervezetének vízhez szoktatása, valamint a vízbiztonsági alapgyakorlatok elsajátítása, melyek elengedhetetlen előfeltételei a későbbi biztos úszástudásnak.