Képviselő-testület Képviselő-testület ülései Bizottságok Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi Kirendeltsége Főépítész Hirdetmények Okmányiroda Rendeletek rendelettervezetek Településterv készítésének egyeztetése Jegyzőkönyvek Határozatok Pályázatok Adatvédelem Letölthető nyomtatványok Választási közlemények

rendelettervezetek

Rendeletek társadalmi egyeztetése

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 24/2011. (IX. 19.) rendeletének 40. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetét társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében az állampolgárok a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak.

A rendelet-tervezet véleményezése az alábbi elektronikus levélcímen lehetséges:
E-mail cím: 
onkormanyzat@felsoors.hu

Az egyeztetésre bocsátott rendelettervezetek:


Vagyonrendelet módosítása


Szociális tűzifa 2023


Önkormányzati lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet módosítása


Rendelettervezet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló 20/2015. (XI.17.) önkormányzati rendelet módosításáról


Bérlakásrendelet módosítása szolgálati lakásra tekintettel


Vagyonrendelet módosítása rendelettervezet


SZMSZ módosítás rendelettervezet társadalmi egyeztetésre


Rendelettervezet  köztemetőről és a temetkezés rendjéről

 

Szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról rendelettervezet

Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása

 - rendelettervezet 1.sz.melléklete

 - rendelettervezet 2.sz. melléklete    

Önkormányzati lakások bérletéről és elidegenítéséről    rendelettervezet

- rendelettervezet 1.sz.melléklete

- rendelettervezet 2. sz. melléklete

- rendelettervezet 3.sz. melléklete

 

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet tervezete

 

Ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendelet módosításának tervezete

Rendelettervezet köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Közművelődési rendelet módosítása (bérleti díjak változása 2023. jan. 01-től)

- Rendelet melléklete

Rendelettervezet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2017 (IV.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Rendelettervezet a bölcsődei ellátásról és az intézményi gyermekétkeztetésről szóló 13/2019. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rendelettervezet a szociális étkeztetés térítési díjáról