A felsőörsi református templom

A felsőörsi református templom


A felsőörsi református templom Felsőörs központjában a Szabadság téren található. Bár a falu képét erősen befolyásolja a vöröskőből épült Árpád-kori katolikus templom, a „fehér templom” is meghatározó része a falu arculatának.

 

 A református gyülekezet közel 130 főt számlál a hivatalos választói névjegyzék alapján. A templom épülete folyamatosan karban tartott. Orgonáját, világítását, ablakát nemrégiben újították fel, a padok alá faburkolat, a falra szellőző vakolat került. Megújjult a világítása is, melyet helyi mesterek készítettek el.

  

A templom 1934-ben ls 2019-ben

 

A templom és a gyülekezet rövid története:

 

1542-re nyúlik vissza az egyházközség születésének ideje. Az első itt szolgáló lelkészt 1604-ben jegyzik. Történelmi jelentőségű  Gál István prédikátor felsőörsi szolgálata, aki 1674/76-ban szenvedett meghurcoltatást, mint gályarab prédikátor, és akit M.A. de Ruyter (1607-1676) admirális szabadított fel társaival együtt.

 Az 1840-es években a helyi református gyülekezet Perei János és Faa István lelkipásztorok vezetésével készült egy nagyobb templom építésére, mivel kis kőtemplomukat kinőtték. A mai parókia melletti telket megkapta a gyülekezet, és 1877-től Cseh Sándor lelkész vezetésével, valamint a veszprémi Brenner József építőmester irányításával elkezdődik a munka.

1887. szeptember 29-én elkészül az új templom, amelyet ma is használunk. Új parókiát (jelenlegi épület) csak 1904-ben épít a gyülekezet.
Meghatározó volt az 1928-1986 között szolgáló Gáty Ferenc lelkész mind a gyülekezet, mind a falu közössége életében. A nagy múltú Gáty család leszármazottja (felmenői között van  Gáty István nyelvész, tankönyvíró és a gyorsírás atyja) lelkipásztorkodása mellett az államosításig végezte a tanítói munkát is. Az államosítás után is foglalkozott gyermekekkel, hiszen nyelvekre és zenére tanította a mai parókia épületében a felsőörsi gyerekeket. Nagyon jó kapcsolatot ápolt Körmendy József préposttal, aki szintén nagy tiszteletnek örvendett a faluban. Gáty Ferenc halála után Kellerné Pethe Éva lelkésznő szolgált 8 éven át a gyülekezetben. Nevéhez kapcsolódik a templom tetőszerkezetének és homlokzatának felújítása a gyülekezet anyagi áldozat vállalásából. Hamar László 5 éven át volt parókus lelkész – fiatalos lendülettel szervezte meg a falu kórusát, amely sok helyen fel is lépett, mind egyházi, mind egyéb alkalmakon. Őt követte Varga Tamás segédlelkész, és Szűcs László lelkész, akik rövidebb ideig vezették a gyülekezetet.  2004. decemberétől Kántorné Pólus Ibolya a gyülekezet lelkésze. Szolgálati időszaka alatt 2008-ban elkészült a régi parókia épület új szárnya, az u.n. Kálvin terem, 2010-ben pedig teljes felújításra került a régi parókia épület. A gyülekezet jól kihasználható, igényes kivitelű közösségi házat nyert az egykori parókia épületben. A templom külső felújítására 2014-ben és 2016-ban került sor –két szakaszban. 2018-2019 fordulóján pedig sor került a templom belső felújítására.

Az épület nemcsak építészetileg jelentős, hanem a református egyházközség aktív közösségformáló hatása miatt is. Az épület szimbóluma ennek.

          

A templom bejárata

 

Felsőörsön meghatározó mind a katolikus, mind a református vallás. A templomba járók összetartó közösség, a reformátusok nagyon sok programmal jelen vannak nem csak saját, de a falu közösségi életében is. Összetartozásuk egyik jele a templom, amelyben vasárnaponként 10.00-tól istentiszteletet tartanak. A folyamatos tatarozás, a gyülekezeti tagok adománya igen kiemelkedő építészeti örökséggé teszi a fehér templomot, amely nélkül Felsőörs látképe elképzelhetetlen lenne már. A templomban kiemelkedő érték a közelmúltban felújított orgona, a gyülekezeti tagok keze munkája által készített csillárok, és a szószék melletti  emléktáblák.

    

Táblák a falon és az orgona

A gyülekezet elérhetősége:

     http://www.refdunantul.hu/lap/refelsoors/cikk/mutat/koszontes-1/

      https://www.facebook.com/refelsoors/

 

A templombelső

    

Javaslatra felterjesztette: 

Dr. Pásztorné Simon Annamária, közösségszervező.

Az elfogadó határozat száma:

61/2019. (12. 16.) sz. HB. határozat.

Az ajánlást Kántorné Pólus Ibolya lelkészasszony készítette.