Intézményünk bemutatása


A felsőörsi Miske Óvoda 1953-ban nyílt meg egy osztatlan csoporttal.
2009-ben a már két csoporttal működő óvodát akadálymentesítettük és korszerű mozgásfejlesztő eszközökkel felszerelt tornateremmel bővítettük.
2013-tól óvodánk 3 csoportos, gazdaságilag önállóan működik. A gyermekcsoportok homogén összetételűek.

2020-tól intézményünk egy, majd ugyanezen évben még egy bölcsődei csoporttal bővült. 2020. januárjától integrált óvoda-bölcsődei intézményként működünk.
Kollektívánkat 1fő intézményvezető, 6 fő óvodapedagógus, 4 fő kisgyermekgondozó, 1 fő pedagógiai asszisztens, 4 fő dajka, 1fő konyhás alkotja. A közös szellemben végzett munka hozzájárul az óvodai nevelés eredményességéhez.

Környezeti adottságok

Tágas, tagolt udvar, ahol a terebélyes, árnyékot adó fák mellett, füves és burkolt felületű részek ideális mozgásteret biztosítanak a három óvodai és külön udvarrészen a két bölcsődei csoport számára. A jól felszerelt játszóudvaron mezítlábas érzékelő ösvényt alakítottunk ki. Udvarunkon zöldséges kertet, gyümölcsöst, komposztálót alakítottunk ki.
Intézményünk a rendszeres madárvédelmi tevékenységéért kiérdemelte a Madárbarát kert címet a Magyar Madártani Egyesülettől. Pozitív minta adásával környezettudatos magatartásra, szemléletformálásra neveljük a gyerekeket. 2015-ben elnyertük a „Zöld óvoda” címet

Az óvoda társadalmi kapcsolatai

A gyermek fejlődéséért érzett felelősségünk közös a családdal, elengedhetetlen az együttműködés. A jó partnerkapcsolat kialakítására, működtetésére és fenntartására törekszünk.
Kapcsolatot tartunk a szülői szervezettel, a fenntartóval, nevelési tanácsadóval, általános iskolákkal, helyi civil szervezetekkel, egyházakkal és az „Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatával”.

Pedagógiai munka

Pedagógiai munkánkat a Helyi Pedagógiai Program alapján végezzük. Óvodai programunk az óvodás gyermekekhez közel álló tevékenységekre – a mással nem helyettesíthető játékra és mozgásra épül. Mindennapjainkból kiemelkednek ünnepeink és a környezetvédelem jeles napjai. A gyermekek eltérő személyiségét tiszteletben tartjuk, elfogadjuk. Befogadó környezetet alakítunk ki az integráció érvényesülése érdekében (SNI, HH). Nevelésünkben lehetővé tesszük a többoldalú tapasztalatszerzést, változatos tevékenykedtetést, a helyi adottságok teljes körű kihasználását.
Érvényesítjük a fenntarthatóság pedagógiájának elvét valamint a tudatosság, játékosság, következetesség és a fokozatosság elvét a nevelőmunka minden területén.