A legelső okirat

A legelső okirat


Felsőörs legrégebbről fennmaradt okirata Fila kanonok adománylevele 1131-ből. A Veszprémi Érseki Levéltár őrzi.

Viasztfoltos hártyalevél, pecsétje elveszett.

Szövegezése a következő:

 

A Szentháromság és Oszthatatlan Egység nevében.

A győzedelmes István király uralkodása idején, miközben az (esztergomi) érsek a méltóságos Felicianus úr, a veszprémi püspök a tiszteletreméltó Nána, a birtok bírája pedig Georgius.

Én Fila, örökösök hiányában a királytól engedélyt kaptam - ami jogos is -, hogy javaimról rendelkezzem. Tehát a jövőre vonatkozólag (ekként) gondoskodom. Örs nevű birtokomat a rabszolgákkal és a szabadosokkal, a házakkal és szőlőkkel együtt, mindennemű kétséget kizáróan Szent Mihály monostorának adom. Az előre megnevezett szabadosokat elküldtem, hogy az adott feltételekkel ezt végrehajtsák.

Tehát bárki, ha ennek a rendelkezésnek vagy királyi engedélynek ellene szegülne, legyen Szent István király ítélete vagy átka alatt.

Ezen ügynek intézője Petku fia Izsák; végrehajtója Bratiszló, jegyző: Saul, írnok: Zakeus, a tanúk pedig: Barnabás és Fábián, meg az összes tanúk.

 

A helyi értéktárba Horváth Lajos nyújtotta be. A határozat száma: 

55/2015. (2015. 06.22.)