Értesítés közzétételről2013-08-13

Balaton-felvidék területén ivóvízellátás céljára létesítendő 6 db. termelőkúttal történő – kutanként 1500 m3/nap -, összesen 9000 m3/nap karsztvíz kitermelés előzetes vizsgálata tárgyában értesítés közhírré tételről


1. Értesítés közzétételtől

2. Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség közleménye

Vissza