A Forrás-hegyi Geológiai Bemutatóhely és Tanösvény

A helyszín, ami Európa-szerte ismertté tette Felsőörsöt:

Forrás-hegyi Geológiai Bemutatóhely és Tanösvény

 

A Fenntartható Élet és Környezet Egyesület (FÉK) kezdeményezésére a Felsőörs déli határán található „Forrás-hegyi Geológiai Bemutató és Tanösvény” a helyi értéktár részét képezi. Itt található Magyarország első földtani alapszelvénye, triász-kori mészkő és dolomit sziklaformációkban gazdag terület. Mindamellett a földtörténeti anisusi- ladin határvonalat itt sikerült nagyon pontosan meghatározni. A terület védett növényekben is gazdag a sziklagyepje: pl.: apró vetővirág, sárga kövirózsa. Szépen kiépített tanösvény mutatja be a terület természeti értékeit.

A Malom-völgy délies (napos) oldalán található az ún. Forrás-hegy, amely egyben Magyarország első rétegtani alapszelvénye is lett a Böckh János által 19. században itt elkezdett földtani kutatásoknak köszönhetően. Néhány száz méter megtétele révén közel 10 millió évnek megfelelő középső triász kori kőzetlerakodást figyelhetünk meg. Itt tekinthető meg a világhírű 105. szelvény is, amely a 239,5 millió évvel ezelőtti anisusi- ladin határvonalat mutatja. A 2000-es években folytatódtak a kutatások, és újabb fiatalabb korú szelvényeket sikerült kiásni és beazonosítani. A területen létrehoztak egy geológiai bemutatóhelyet is, ami négy táblával és egy fedett rész segítségével ismerteti a terület földtani értékeit. Az itt található kőzetek nagyon gazdagok őslenyomatokban is, mivel a Tethys-ősóceán sekély medencéjében lerakódott őslények maradványaiból épült fel. A terület értékét növeli, hogy a dolomit alapkőzeten sziklagyep jött létre számos értékes növénnyel (Pl. sárga kövirózsa, apró vetővirág, napvirág, bíboros kosbor).

 Magyarország egyik legjobban feltárt triászkori alapszelvénye. Tanösvény segíti a terület geológiai értékeinek megismertetését. Szépen kiépített bemutatóhely.

 

Megújul a Forrás-hegyi „geológiai csoda”

2022. november végén megkezdődött a felsőörsi „geológiai csoda”, vagyis a Forrás-hegyi geológiai bemutatóhely felújítása Felsőörs határában. A munkálatokat hosszas pályázati előkészítés előzte meg a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részéről.

A helyi védett területen egy átfogó földtudományi természetvédelmi rekonstrukció valósul meg, a 2000-ben felállított védőtető szinte teljes cseréjével, a lépcsők, korlátok, szelvények és a táblák helyreállításával, alapos felújításával, a feltárás és a kőzetfelszínek talajtól, törmeléktől, növényzettől való megtisztításával, letakarításával.

Fontos cél a védett alapszelvényen a biztonságosan, balesetmentesen, könnyen járható útvonal kialakítása, a meglévő, leromlott állapotú, hiányos korlátok és lépcsők felújításával. Kicserélik a tanösvény mellett haladó, leromlott állapotú korlát teljes faanyagát (144 folyóméter) a tartószerkezeteivel együtt, illetve esetenként a fémpapucsokat is.

Az ún. vászolyi rétegek világoszöld puha tufaösszlete megóvása céljából – néhány jó állapotú, ezért megtartható elem kivételével – a feltárás feletti védőtető túlnyomó része teljesen új faanyagból újjáépül. A védőtető hosszútávon megtartható állapotáért elvégzik a védőtetőt tartó oszlopok konzerválását.

Fontos a védett alapszelvény cserjésedésének visszaszorítása cserje- és bozótirtással a tanösvény útvonala mentén, és a feltárások körül a szükséges mértékben a könnyen járható útvonal kialakítása.

A 239,5 millió éves vászolyi rétegek védett feltárás bemutathatósága, jól láthatósága érdekében szükséges a védőtető alatt lepergett kőzetanyag és növényzet, gyökerek kíméletes eltávolítása, és a dolomit és mészkő sziklafelületek frissítése, megtisztítása szükséges a többi védett feltárásnál is, mely a kőzetfelszínek földtudományi megismerhetőségét segíti elő. Bemutatási, kutatási célt szolgál a földtani szelvények helyreállítása is.

A fenti célkitűzések megvalósulását mind a megvalósítás során, mind a fenntartási időszakban (a természetvédelmi kezelés során) folyamatosan figyelembe fogják venni, a területet érintő gyalogos látogatók – több mint 20 éve kijelölt – ösvényeken járják be a területet, kizárva ezzel az élőhelyek károsítását.

A felújítás legkésőbb 2023 őszére befejeződik.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatás alapján összeállította: Dr. Pásztorné Simon Annamária