Felsőörs prépostjai és plébánosai 1131-2014-ig

Felsőörs prépostjai és plébánosai 1131-2014-igA Magyar Katolikus Lexikon, a Felsőörs  évszázadai című könyv (szerzője: Veress D. Csaba) és a  Felsőörs keresztelési anyakönyve (Érseki Levéltár: 1738-1770-ig) adatai alapján.              

 

 1. 1131-              Fila                             kanonok
 2. 1249-1251      Ladomér                     prépost
 3. 1254-1257      Benedek                     prépost
 4. 1257-              Demeter                      misés   pap
 5. 1290-1327      Veszpémi Márton       prépost, a veszprémi káptalan kanonokja
 6. 1318-              Péter                           pap
 7. 1319-              Pál                              felsőörsi plébános
 8. 1333-              Mátyás                        pap
 9. 1339-              István                         felsőörsi prépost
 10. 1340-1347      György                       f-i        pr-t
 11. 1341-              Balázs                         harangozó
 12. 1352-1353      Péter                           f-i        pr-t
 13. 1353-              Kelemen                     f-i        pr-t
 14. 1376-              Péter                           f-i        pr-t,  Magyar Katolikus Lexikon
 15. 1409-1415      Koroknay János          f-i        pr-t
 16. 1415-1417      Szlavóniai János         f-i        pr-t      ,     MKL
 17. 1418-1439      Vasváry László           f-i        pr-t
 18. 1418-1424      Agáthy(Agoch)                                         MKL
 19. 1448-1449      Balázs                         f-i  pap
 20. 1450-              Verőczei Simon                                         MKL
 21. 1458-              Bazán Jakab               f-i        pr-t,veszprémi kanonok
 22. 1456-1459      Újfalusi Ferenc           f-i        pr-t
 23. 1459-              Benedek                     plébános
 24. 1462-              János                                                          MKL
 25. 1463-1479      Újfalusi András          f-i       pr-t, veszprémi kanonok
 26. 1479-1480      Turonyi Kelemen       f-i       pr-t
 27. 1480-1489      András                        f-i        pr-t
 28. 1489-1496      Darányi Jakab                      f-i        pr-t, veszprémi kanonok
 29. 1502-              Rezi Péter                                                    MKL
 30. 1513-1525      Statileo János                        f-i        pr-t
 31. 1535-1539      Zepsy Bálint               f-i        pr-t,veszprémi kanonok
 32. 1543-1547      Gönczy Bertalan        f-i        pr-t
 33. 1547-1548      Barthus; Paksy                                             MKL
 34. 1547-1552      Rezy Gál                    f-i        pr-t, pécsi és veszprémi kanonok
 1. 1561-1566      Csányi Bernát             f-i        pr-t
 2. 1607-1610      Thermely István         f-i        pr-t, győri kanonok
 3. 1611-1620      Köntös János              f-i        pr-t,győri kanonok
 4. 1624-1638      Sobry Márton             f-i        pr-t,vasvári őrkanonok
 5. 1639-1645      Lóny Mihály              f-i        pr-t,győri kanonok
 6. 1645-1672      Berdóczy György      
 7. 1672-1689      Dvornikovich Mihály f-i        pr-t
 8. 1690-1701      Böytös István             f-i        pr-t
 9. 1703-1722      Rumerskirchen János Kristóf  f-i  pr-t, breszlaui kanonok
 10. 1722-1729      Platshléger János Mihály         f-i  pr-t, pencingi plébános
 11. 1731-1745      Padányi Bíró Márton           f-i        pr-t ( veszprémi püspök:1745-1762 )
 12. 1738-              Szopkovics Márton                plébános
 13. 1739-1751      piarista és franciskánus szerzetesek voltak a plébánosok,Veszprémből,páter Adalbert
 1. 1739-              páter Justiniánus
 2. 1739-              páter Simon
 3. 1739                páter Thomas Kestner
 4. 1740                páter Szarka Serapion
 5. 1741                páter Zovárdics Jób                káplán
 6. 1743                páter Nyers Károly                 káplán
 7. 1743                páter Félix                              káplán
 8. 1743                páter Lukács                           káplán
 9. 1744                páter Desidérius                    
 10. 1745                Thury György                        káplán
 11. 1745                páter Richárd adminisztrátor
 12. 1748                páter Benjamin
 13. 1751                páter Mátyás: franciscanus
 14. 1764                Valentinus                              káplán
 15. 1764                páter Franciscus
 16. 1765                Stefanus                                 káplán
 17. 1766                Rezy László                           káplán
 18. 1767                Tapolczaj Ferenc                    káplán
 19. 1769                Györke Paulus                        káplán
 20. 1774                Szupponius  Ferenc                káplán
 21. 1745-1747      Horváth Mihály          f-i        pr-t                              MKL
 22. 1751-1775      Bezerédj Ferenc         f-i        pr-t,vasvári kanonok
 23. 1775-1780      Glóser Gabriel            f-i        pr-t,kalocsai kanonok
 24. 1780-1806      Szegedi János             f-i        pr-t,vasvári kanonok
 25. 1806-1814      Fuxhoffer József        jezsuita teológiai doktor
 26. 1814-1830      Vajky György            f-i        pr-t, veszprémi kanonok
 27. 1830-1854      Niklesz János             f-i        pr-t, körmendi alesperes
 28. 1854-1887      Köves János              f-i        pr-t, enyingi plébános
 29. 1888-1916      Vurglich Ágoston      f-i        pr-t,
 30. 1889-              Fábián János               káplán
 31. 1916-1938      Horváth Lajos                      f-i        pr-t
 32. 1916-1922      Padányi Sándor          plébános
 33. 1938-1940      Abrecht József           plébános                                 MKL
 34. 1940-1948      dr. Justh István         f-i        pr-t (akit1948.XII.21: internáltak, 1950.II.21: hűtlenség vádjával 10 é.ítélték:, 1956:szabadult, Spo-ba ment) MKL
 1. 1948-              Labanc Medárd                                                         MKL
 2. 1948-1950      Páter Horváth Berárd ferences szerzetes
 3. 1950-1950      Páter Takács Gergely  ferences szerzetes
 4. 1950-1959      Markó Marcell József  ferences szerzetes
 5. 1959-1961      Cuppon Sándor          plébános
 6. 1961-1991      dr. Körmendi József    f-i    pr-t
 7. 1991-1995      Elek Béla                    plébános
 8. 1995-              vitéz; Ajtós József László      c.rátóti prépost, kerületi esperes, plébános
 9. 2015-              Dr. Adriányi Gábor    prépost

 

Javslattevő:

Horváth Lajos

Elfogadó határozat száma:

72/2014. (12. 11.) sz. HB. határozat.