Aktuális hírek Felsőörsi Hírmondó Eseménynaptár Veszprém TV Elérhetőség

Felhívás településrendezési terv módosítására2021-02-24

Tisztelt Felsőörsi ingatlan-tulajdonosok, lakosok, helyben érdekelt egyéb személyek, szervezetek!

A Képviselő-testület elhatározta, hogy felülvizsgálni és módosítani szándékozik hatályos településrendezési eszközeit (településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv). 

A felülvizsgálat az alábbi területekre terjed ki:
a)    Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 93. § (1) bekezdése szerint: „a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településeinek hatályos településrendezési eszközeit 2021. december 31-ig kell felülvizsgálni és szükség esetén módosítani.” 
b)    Az önkormányzat saját elhatározásából felmerült kérdésekben.
c)    Ingatlan-tulajdonosok, lakosok, helyben érdekelt egyéb személyek által beérkezett és az önkormányzat által támogatott kérdésekben.

1) Módosítási kérelmek benyújtásának módja:   
Felhívok minden egyes ingatlan-tulajdonost, lakost, helyben érdekelt egyéb személyt, szervezetet, hogy amennyiben módosítási szándéka van, azt 2021. március 31-ig tegye meg az önkormányzat részére.
A módosítási kérelmet a felhívás mellékleteként az önkormányzat honlapján közzétett kérelem minta felhasználásával lehet tenni. A kérelem minta elektronikusan itt elérhető, illetve papír alapon a hivatalban is rendelkezésre áll.

A kérelmeket papír alapon eredeti aláírással ellátva kérjük az önkormányzat címére (8227 Felsőörs, Szabadság tér 2.) eljtuttatni.
A kérelem benyújtására megállapított határidő jogvesztő, ezen eljárás keretében az ezen időpontban benyújtott kérelmek kerülnek értékelésre.

2) Kérdőív a településfejlesztés aktuális kérdéseiről:
Az önkormányzat a településfejlesztési koncepciót is felülvizsgálni szándékozik, mellyel kapcsolatosan az Önök véleményét kéri.
Kérjük, hogy a felhívás mellékletét képező kérdőívet töltse ki és március 31-ig juttassa vissza az önkormányzat részére.

A kérdőívet elektronikusan itt lehet kitölteni:

https://forms.gle/3tVSvmoCSdUseewP7

Felsőörs, 2021. február 24.

Tisztelettel: Szabó Balázs polgármester

Vissza