Aktuális hírek Felsőörsi Hírmondó Eseménynaptár Veszprém TV Elérhetőség

Lakossági fórum2019-06-13

Lakossági fórumot tartunk.

Lakossági fórum

Felsőörs Község Önkormányzata 2019. június 13-án (csütörtökön) 18:00 órakor

lakossági fórumot tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom!

 

A lakossági fórum helye:

Malomvölgy Általános Iskola, tetőtéri közösségi terme

(8227 Felsőörs, Körmendy p.u.5.)

 

A lakossági fórum napirendje:

1)     településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása - rendelettervezet véleményezése

2)     Helyi Építési Szabályzat településképi szempontú kötelező módosítása

rendelettervezet véleményezése

A rendelettervezetek és munkaközi anyagok www.felsoors.hu honlapon az önkormányzat- településrendezi terv módosításának partnerségi egyeztetése –menüben tekinthetők meg.

A fentiekkel kapcsolatosan a település közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlannal rendelkezni jogosult természetes személyek, a település területén székhellyel rendelkező civil szervezetek, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, a településen működő egyházak írásos észrevételt, véleményt, javaslatot tehetnek papíralapon Felsőörs Polgármesterének címezve, az önkormányzat címére, 8227. Felsőörs, Szabadság tér 2., - történő megküldéssel, vagy elektronikus levélben az onkormanyzat@felsoors.hu e-mail címre történő megküldéssel.

Véleményezési határidő 2019. június 21.

 

 

Szabó Balázs, polgármester

Vissza