I. Szervezeti, személyzeti adatok II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok III. Gazdálkodási adatok IV. Rendeletek társadalmi egyeztetése V. Kereskedelmi tevékenység, szálláshely szolgáltatás

2.3. Az önkormányzat önként vállalt feladatai2012-03-02

2.3. Az önkormányzat önként vállalt feladatai

1./ Egyesületek, civil szervezetek, alapítványok, egyházak támogatása,
2./ Testvértelepülési kapcsolatok, együttműködés,
3./ Sporttámogatás nyújtása (sportegyesület támogatása, sportlétesítmény térítés nélküli átengedése)
4./ Települési nagy rendezvények szervezése, lebonyolítása, illetve ezek támogatása (pl. Falunapok, Ízutazás stb.)
5./ Ravatalozó épület fenntartása,
6./ Közhasznú zöldterületek fenntartása,
7./ Helyi jelentőségű védett természeti terület (geológiai bemutatóhely) fenntartása,
8./ Tanyagondnoki szolgáltatás, családsegítő szolgáltatás,
9./ Nappali ellátás megszervezésének támogatása,
10./ Közhasznú munkavégzés biztosítása,
11./ Egyes szociális feladatok ellátása:
a.)nyugdíjasok és nagycsaládosok egyszeri karácsonyi ajándékozása,
b.) iskolások bérlettámogatása,
c.) iskolások tankönyvtámogatása,
d.) iskolások, óvodások étkezési támogatása,
e.) első lakáshoz jutó ifjú házasok támogatása,
f.) születési segély,
g.) méltányos közgyógyellátás,
12./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatban való részvétel,
13./ Szociális bérlakások, szolgálati lakás fenntartása, lakbértámogatás,
14./ Öböl TV támogatása,
15./ Helyi újság (Felsőörsi Hírmondó) kiadásának támogatása,
16./ Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület munkájában való részvétel,
17./ Településarculat Fejlesztési Alap támogatási rendszer működtetése,
18./ Volt zártkerti településrészeken nem állandó lakosság részére zsákos szemétszállítás megszervezése, lomtalanítás,
19./ Volt zártkerti településrészeken szilárd burkolatú útépítéshez hozzájárulás illetve közvilágítás üzemeltetése,
20./ Országos kezelésű főúton közúti jelzések költségviselése
21./ Kelet Balatoni Kistérség Többcélú Társulása működésének támogatása - tagdíj

Vissza