Településrendezési terv módosítá sának partnerségi egyeztetése

Településrendezési eszközök folyamatban lévő módosítása

2017. 06. hóban elindított módosítás:

- Hirdetmény településarculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről, továbbá településrendezési terv teljes eljárásban történő módosításáról

- Jegyzőkönyv lakossági fórumról

Hirdetmény településrendezési terv módosításáról

Beérkezett ismételt vélemények és önkormányzati válaszok:

- Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály

- Élelmiszerlánc-biztonsági Földhivatali Főosztály

- Építésügyi Örökségvédelmi Osztály

- Önkormányzati válasz 2.véleményezésire

 

Beérkezett vélemények és önkormányzat válaszai:

- Állami Főépítész

- Építésügyi Örökségvédelmi Osztály

- Erdészeti Osztály

- Felsőörs-Bárókert geofizika szakvélemény

- Földhivatali Osztály

- Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

- Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság

- Önkormányzati válasz 1.véleményezésire

- Örökségvédelmi osztály véleménye

- Veszpém Katasztrófavédelmi Igazgatóság véleménye

- Veszprém Megyei Önkormányzat véleménye

 

Örökségvédelmi hatástanulmány:

- Felsőörs terepbejárás TB FD

- Felsőörs terepbejárás TB FD 01

- Felsőörs terepbejárás TB FD 02

- Felsőörs terepbejárás TB FD 03

- Felsőörs terepbejárás TB FD 04

- Felsőörs terepbejárás TB FL

- Felsőörs terepbejárás TB FK

- Felsőörs terepbejárás TB LL

- Felsőörs terepbejárás TB TM

- Felsőörs terepbejárás TB TN

- Felsőörs terepbejárás 2017. jelentés HR

- Felsőörs terepbejárás 2017. jelentés LBA

- Felsőörs terepbejárás 2017. jelentés SZL

Felsőörs terepbejárási dokumentáció

Felsőörs terepbejárás jelentés

Tájékoztatások és önkormányzati válaszok:

- Önkormányzati válasz tájékoztatásira

- Szakhatósági tájékoztatások 1.

- Szakhatósági tájékoztatások 2.

 

6_2017_IV.21.Partnerségi egyeztetés Önk.Rendelet

42_2017_ Képviselő-testületi határozat

59_2017. Képvsielő-testületi határozat

Egyeztető tárgyalás jegyzőkönyv Felsőörs 2018.02.12.

Jegyzőkönyv lakossági fórumról

m-SZE-1.

m-SZE-2.

m-SZT-1.

m-SZT-2.

Örökségvédelmi hatástanulmány

Záróvéleményezési szakasz leírás

Hirdetmény rendezési terv módosításáról, TSZP hatályba lépéséről

Véleményezési szakaszt lezáró döntés

Értesítés közzétételről, megküldésről

Partnerségi egyeztetés lezárása állami főépítészi eljárásban

 

2018. július 31-én elindított módosítás (Bárókertek, Lf övezetben kialakítható lakóegységek számának korlátozása) partnerségi egyeztetése:

- Hirdetmény településrendezési terv módosításának prtnerségi egeztetéséről (Bárókertekben, Lf övezetben kialakítható lakóegységek korlátozása)

- Rendelettervezet

- Partnerségi egyeztetést lezáró döntés: 96/2018.Kt.határozat

 

2018. 09. 14-én elindított módosítás - egyszerűsített eljárás - véleményezési anyaga:

- kísérőlevél

- m-SZE

- m-SZT-2

- Véleményezési szakasz leírás

- Hirdetmény partnerségi egyeztetésről egyszerűsített eljárásban

- Képviselő testületi határozat záróvélemény kérésről, partnerségi véleményezés lezárásáról

2018. 09.19-én elindított módosítás - teljes eljárás - tájékoztatási szakasz anyaga:

- 1.sz. mód.telekalakítási helyszínrajz

- 1.sz.mód. telepítési tanulmányterv

- 1.sz. mód. hatósági biz.erdőről

- 2.sz.mód. telepítési tanulmányterv

- 3.sz.mód. telekalakítás javaslata

- 4.sz. módosítás iratai

- 64/2018. kt. határozat

- 74/2018. KT. határozat

- 75/2017. kt. határozat

- 75/2018. kt. határozat

- 103/2017. kt. határozat

- 140/2017. kt. határozat

- 141/2017. kt. határozat

- BSZA 1 4.sz. módosítás

- KSZA 2. sz.módosítás

- KSZA 3.sz. módosítás

- Partnerségi rendelet

- Polgármesteri nyilatkozat főépítészről

- Tájékoztatási műleírás és állásfoglalás a környezeti vizsgálatról

- Előzetes tájékoztatási szakasz megküldése

- Hirdetmény partnerségi egyeztetésről teljes eljárásban

 

2018. 09. 19-én elindított módosítás - teljes eljárás - végleges véleményezés munkaközi anyaga

- Hatályos szabályozási terv kivágatok:

- BSZA-1

- BSZA-4

- KSZA-2

- KSZA-3

- Hatályos szerkezeti terv kivágatok:

- SZE-1-3-m.

- SZE-2

- SZE-4

- Módosítások határozatai:

- 64/2018. KT. határozat

- 74/2018. KT. határozat

- 75/2018. KT. határozat

- 75/2017. KT. határozat

- 103/2017. KT.határozat

- 140/2017. KT.határozat

-  141/2017. KT.határozat

Módosított szabályozási tervlapok:

- m-BSZA-1

- m-BSZA-4

- m-KSZA-2

- m-KSZA-3

Módosított szerkezeti terv kivágatok:

- m-SZE-1-3

- m- SZE-2

- m-SZE-4

Telepítési tanulmánytervek, iratok:

- 1.sz. telekalakítási helyszínrajz

- 1. sz. módosított telepítési tanulmányterv

- 1.sz. mód. hatósági biz. erdőről

- 2. sz. mód. telepítési tanulmányterv

- 3. sz. mód. telekalakítás javaslat

- 4. sz. mód. iratai

Önkormányzati válasz tájékoztatásira

Partnerségi rendelet

Polgármesteri nyilatkozat főépítészről

Véleményezési műleírás és állásfoglalás a környezeti vizsgálatról

 

Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelettervezet

Hirdetmény partnerségi egyeztetés lezárásáról

Jegyzőkönyv lakossági fórumról