Településrendezési terv módosításának partnerségi egyeztetése

Településrendezési eszközök folyamatban lévő módosítása

2017. 06. hóban elindított módosítás:

- Hirdetmény településarculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről, továbbá településrendezési terv teljes eljárásban történő módosításáról

- Jegyzőkönyv lakossági fórumról

Hirdetmény településrendezési terv módosításáról

Beérkezett ismételt vélemények és önkormányzati válaszok:

- Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály

- Élelmiszerlánc-biztonsági Földhivatali Főosztály

- Építésügyi Örökségvédelmi Osztály

- Önkormányzati válasz 2.véleményezésire

 

Beérkezett vélemények és önkormányzat válaszai:

- Állami Főépítész

- Építésügyi Örökségvédelmi Osztály

- Erdészeti Osztály

- Felsőörs-Bárókert geofizika szakvélemény

- Földhivatali Osztály

- Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

- Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság

- Önkormányzati válasz 1.véleményezésire

- Örökségvédelmi osztály véleménye

- Veszpém Katasztrófavédelmi Igazgatóság véleménye

- Veszprém Megyei Önkormányzat véleménye

 

Örökségvédelmi hatástanulmány:

- Felsőörs terepbejárás TB FD

- Felsőörs terepbejárás TB FD 01

- Felsőörs terepbejárás TB FD 02

- Felsőörs terepbejárás TB FD 03

- Felsőörs terepbejárás TB FD 04

- Felsőörs terepbejárás TB FL

- Felsőörs terepbejárás TB FK

- Felsőörs terepbejárás TB LL

- Felsőörs terepbejárás TB TM

- Felsőörs terepbejárás TB TN

- Felsőörs terepbejárás 2017. jelentés HR

- Felsőörs terepbejárás 2017. jelentés LBA

- Felsőörs terepbejárás 2017. jelentés SZL

Felsőörs terepbejárási dokumentáció

Felsőörs terepbejárás jelentés

Tájékoztatások és önkormányzati válaszok:

- Önkormányzati válasz tájékoztatásira

- Szakhatósági tájékoztatások 1.

- Szakhatósági tájékoztatások 2.

 

6_2017_IV.21.Partnerségi egyeztetés Önk.Rendelet

42_2017_ Képviselő-testületi határozat

59_2017. Képvsielő-testületi határozat

Egyeztető tárgyalás jegyzőkönyv Felsőörs 2018.02.12.

Jegyzőkönyv lakossági fórumról

m-SZE-1.

m-SZE-2.

m-SZT-1.

m-SZT-2.

Örökségvédelmi hatástanulmány

Záróvéleményezési szakasz leírás

Hirdetmény rendezési terv módosításáról, TSZP hatályba lépéséről

Véleményezési szakaszt lezáró döntés

Értesítés közzétételről, megküldésről