rendelettervezetek

Rendeletek társadalmi egyeztetése

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 24/2011. (IX. 19.) rendeletének 40. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetét társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében az állampolgárok a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak.

A rendelet-tervezet véleményezése az alábbi elektronikus levélcímen lehetséges:
E-mail cím: 
onkormanyzat@felsoors.hu

Az egyeztetésre bocsátott rendelettervezetek:


Rendelettervezet köztisztviselői illetménykiegészítésről

Rendelettervezet közszolgálati tisztviselők napjáról

Rendelettervezet szociális tüzifa igényléséről és felhasználásáról

Rendelettervezet helyi közutak építéséről, korszerűsítéséről szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

Rendezési terv módosítás

Rendelet tervezet melléklete