rendelettervezetek

Rendeletek társadalmi egyeztetése

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 24/2011. (IX. 19.) rendeletének 40. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetét társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében az állampolgárok a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak.

A rendelet-tervezet véleményezése az alábbi elektronikus levélcímen lehetséges:
E-mail cím: 
onkormanyzat@felsoors.hu

Az egyeztetésre bocsátott rendelettervezetek:


Hirdetmény és meghívó településkép védelméről szóló rendeletről

Partnerségi adatlap

A településkép védelméről szóló rendelettervezet

A rendelettervezet 2. melléklete - helyi védett építményekről szóló örökségvédelmi hatástanulmány

Településkép Arculati Kézikönyv (T.A.K.)

 

Hulladékrendelet módosítása:

Rendelettervezet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéről, ingatlanok és közterületek tisztántartásáról


SZMSZ módosításáról rendelettervezet