Közoktatás Óvoda Általános Iskola
Közművelődési intézmények, könyvtár Közszolgálati intézmények Közterületi Kamerák Egészségügyi intézmények Rendőrség Polgári védelem Egyéb szolgáltatók

Általános Iskola

Malomvölgy Általános Iskola - Hriszto Botev NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ Ált. Iskola (Veszprém, Botev u. 2.) tagiskolája

 

(Cím: 8227 Felsőörs, Körmendy prépost u. 5.)

Az általános iskolai oktatás és nevelés feladatát Felsőörs község Önkormányzata az alábbiak szerint látja el:

2007. augusztus 1-jei hatállyal társulási megállapodást kötött Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával, közoktatási feladatok közös ellátására, feladat-ellátási kötelezettséggel a Hriszto Botev Általános Iskola (Veszprém, Botev u. 2.) közös fenntartására. A felsőörsi Malomvölgy Áltatános Iskola (1-4 évfolyam) a Hriszto Botev Általános Iskola tagintézménye lett.
(www.botev.hu)
2013. január 1-től a Magyar Állam átvette a Malomvölgy Általános Iskola fenntartását és működtetését.


A felsőörsi lakóhellyel rendelkező tanulók az 1-8. évfolyam követelményeit tagintézményben és a Hriszto Botev iskolában teljesíthetik.

Az elmúlt 9 évben az alsó tagozatos iskolások száma az alábbiak szerint alakult:
2005: 50 fő, 2006: 46 fő, 2007: 43 fő, 2008: 50 fő, 2009: 61 fő, 2010: 63 (+2 magántanuló) fő, 2011: 64 fő (+2 magántanuló), 2012: 54 fő, 2013: 56 fő.

A pedagógus álláshelyeket szakképzett pedagógusok töltik be: iskolapedagógus: 7 fő, technikai személyzet: 3 fő.
A szakmai munkát logopédus segíti. A fejlesztő pedagógusi feladatokat az egyik tanító látja el.

Az iskolaépületben 4 osztályteremben, étkezőben és tornaszobában az alapvető feltételek biztosítottak. A pedagógiai munka a 4 osztálycsoportban + 3 napközis csoportban folyik.
A csoportokra jutó gyermeklétszám kiegyenlített.

Az Önkormányzat 2004-2005. évben beépítette az iskola tetőterét, ahol közösségi teret alakított ki.

Tagiskola-vezető: Kovácsné Bognár Gabriella

Telefon:  Titkárság: 06(87)785-893, Tanári: 06(87)789-022

Fax: 06(87)785-914

E-mail: malomvolgy@gmail.com


Iskola Alapítvány adószáma: 18914908-1-19

Letölthető dokumentumok:

Társulási megállapodás
Szervezeti és Működési Szabályzat
Házirend
Minőségirányítási Program 2004
Pedagógiai Program
Esélyegyenlőség, Egyenlő Bánásmód Program
Szülői elégedettségi szint felmérése
Iskola farsang 2014. február 8.