Főépítész

 

Településünk főépítészt alkalmaz a község közigazgatási területén belüli falukép előnyösebb kialakítása, illetőleg a hagyományos utcakép megóvása érdekében. Ezzel is próbáljuk megőrizni falunk tájba illeszkedő településképét.

 

A jövőbeni építtetőknek

- az építmények elhelyezési módját,

- az építmények alaprajzi méreteit, illetve tagolását,

- az épületek homlokzatának kialakítását (anyaghasználat, színezés),

- az épületek tetőzetének kialakítását,

- a közterületek mentén az épületek kialakítását,

- az építmények takaratlanul maradó és közterületről közvetlenül látható határfelületeinek kialakítását,

- telkek és építési területek tereprendezési –és kertészeti munkáinak elvégzését,

- nem tiltott funkciójú épületek elhelyezését,

- a kerítések és támfalak kialakítását 

a főépítész közreműködésével, közösen kell meghatározni. A főépítésszel lefolytatott egyeztetés dokumentumait az építési hatósági engedély iránti kérelemhez mellékelni kell.

 Elérhetőségek: 

Bogdán László, önkormányzati főépítész (tel.: +36 88 542-462)