2019.évi rendeletek

3/2019. (II.28.)
2019-03-04
Szociális étkeztetés térítési díjai
2/2019. (II.28.)
2019-03-04
Óvodai,iskolai étkeztetés térítési díjai

2018.évi rendeletek

7/2018. (V.08.)
2018-05-09
Tanyagondnoki szolgáltatásról rendelet
12/2018. (VI.28.)
2018-07-11
Közzsolgálati tisztviselők napjáról
18/2018. (XI.13.)
2018-11-16
Tűzifa támogatás igényléséről, és felhasználásáról
19/2018. (XI.13.)
2018-11-16
Közös Önk.Hivatal kirendeltségén dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítéséről

2017. évi rendeletek

2/2017. (I. 31.)
2017-02-02
Rendelet képviselői tiszteletdíjakról
6/2017. (IV.21.)
2017-04-25
Partnerségi egyeztetés helyi szabályai
9/2017. (V. 26.)
2017-06-03
Rendelet anyakönyvi eseményekről, díjazásukról
20/2017. (X. 18.)
2017-10-27
Közterület elnevezéséről, átnevezéséről és házszámozás rendjéről
2018-01-09
25/2017. (XII.19.) Átmeneti gazdálkodásról

2016. évi rendeletek

4/2016. (III.01.)
2016-03-07
Rendelet Környezetvédelmi alap létrehozásáról
7/2016. (IV. 07.)
2016-04-07
Közművesítési kötelezettségről szóló rendelet
14/2016. (XI. 15.)
2016-11-21
Rendelet az egészségügyi alapellátási körzetekről
20/2016. (XII. 20.)
2016-12-21
Malom-völgy helyi védetté nyilvánításáról
19/2016. (XII. 20.)
2017-02-02
Rendelet az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról

2015.évi rendeletek

10/2015 (IV.15)
2015-04-16
Rendelet a ravatalozó használatának szabályairól
27/2015. (XII. 18)
2015-12-28
Az önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról
30/2015. (XII. 18.)
2015-12-28
Köztisztviselők vezetői illetménypótlékáról szóló rendelet
23/2015 (XI.17.)
2015-12-28
Rendelet a talajterhelési díjról
18/2015. (VI. 30.)
2016-12-21
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó rendelet
3/2015. (II.27.)
2018-03-29
Rendelet a szociális ellátások rendjéről
20/2015 (XI.17.)
2018-11-26
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

2014.évi rendeletek

6/2014. (III. 06.)
2014-05-06
Államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről
27/2014. (XII. 17.)
2014-12-18
2015.évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
23/2014. (XI. 18.)
2015-03-05
Képvsielői tiszteletdíjakról

2013. évi rendeletek

1/2013.(I.21.)
2013-03-04
szoc.étkeztetés térítési díjai
2/2013. (I.21.)
2013-03-04
óvodai és iskolai étkeztetés térítési díjai
12/2013.(V. 08.)
2013-05-16
Közúti közlekedési tv-ben meghatározott önormányzati hatáskörök átruházása
20/2013. (XI. 12.)
2013-11-14
szociális tűzifa rendelet
23/2013. (XII. 20.)
2014-01-02
Anyakönyvi szolgáltatásokról szóló rendelet
16/2013 (VII.03.)
2016-05-31
Felsőörs község nemzeti vagyonáról
17/2013.((VII. 03.)
2016-11-21
Rendelet a közterületek használatáról

2012. évi rendeletek

23/2012.
2013-01-02
23/2012.költségvetést megalapozó intézkedések
22/2012. (IX. 22.)
2013-04-03
Ebrendészeti hozzájárulás
24/2012. (XII.28.)
2013-05-07
Mezőgazdsági haszonállatok tartása
15/2012. (VI. 06.)
2015-06-03
Avar és kerti hulladék égetése
16/2012. (VIII.21.)
2018-03-19
Lakások bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

2011. évi rendeletek

3/2011
2012-03-05
Szennyvízdíj
8/2011
2012-03-05
Játékterem
19/2011
2012-03-05
Parkolás
20/2011
2012-03-05
Zajrendelet
21/2011
2012-03-05
Behajtási tilalom alól felmentés
16/2011.(V. 04.)
2013-01-22
Adóüyi dolgozók anyagi érdekeltsége
22/2011. (VII. 12.)
2015-06-03
helyi közutak létesítése, korszerűsítése
31/2011. (XII. 14.)
2012-01-09
Rendelet a közművelődési feladatellátásról.

2010. évi rendeletek

26/2010.(XII. 14.)
2013-03-12
hulladékgazdálkodás

2009. évi rendeletek

2007. évi rendeletek

12/2007. (VI. 01.)
2013-01-24
vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartása

2004. évi rendeletek

16/2004
2012-03-05
Legkisebb ültetési, telepítési távolságról

2005. évi rendeletek

17/2005
2012-03-07
Tanyagondnoki szolgáltatás

1998-2002. évi rendeletek

14/1999
2012-03-05
Helyi természeti értékek védetté nyílvánítása
3/2000
2012-03-05
Vízdíjak bérlőkre való áthárítása
16/1998. (VIII. 04.)
2013-01-22
Helyi címer és zászló alapítása

2003. évi rendeletek

10/2003. (V. 30.)
2013-01-22
Díszpolgári cm adományozása