2020.évi rendeletek

2/2020.
2020-04-01
Szociális étkeztetésről 2_2020
5/2020
2020-04-01
5_2020_Helyi közművelődésről
6/2020
2020-04-01
6_2020_anyakonyvezésről
27/2020
2020-12-18
Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet

2019.évi rendeletek

2/2019. (II.28.)
2019-03-04
Óvodai,iskolai étkeztetés térítési díjai
14/2019.
2019-10-03
Szociális tűzifa igényléséről és felhasználásáról
13/2019.
2020-04-01
1_2020_al_EGYSSZERK_bölcsőde_és_gyermekétk_13_2019

2018.évi rendeletek

7/2018. (V.08.)
2018-05-09
Tanyagondnoki szolgáltatásról rendelet
12/2018. (VI.28.)
2018-07-11
Közzsolgálati tisztviselők napjáról
18/2018. (XI.13.)
2018-11-16
Tűzifa támogatás igényléséről, és felhasználásáról
19/2018. (XI.13.)
2018-11-16
Közös Önk.Hivatal kirendeltségén dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítéséről

2017. évi rendeletek

2/2017. (I. 31.)
2017-02-02
Rendelet képviselői tiszteletdíjakról
6/2017. (IV.21.)
2017-04-25
Partnerségi egyeztetés helyi szabályai
20/2017. (X. 18.)
2017-10-27
Közterület elnevezéséről, átnevezéséről és házszámozás rendjéről

2016. évi rendeletek

4/2016. (III.01.)
2016-03-07
Rendelet Környezetvédelmi alap létrehozásáról
7/2016. (IV. 07.)
2016-04-07
Közművesítési kötelezettségről szóló rendelet
14/2016. (XI. 15.)
2016-11-21
Rendelet az egészségügyi alapellátási körzetekről
20/2016. (XII. 20.)
2016-12-21
Malom-völgy helyi védetté nyilvánításáról
19/2016. (XII. 20.)
2017-02-02
Rendelet az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról

2015.évi rendeletek

10/2015 (IV.15)
2015-04-16
Rendelet a ravatalozó használatának szabályairól
30/2015. (XII. 18.)
2015-12-28
Köztisztviselők vezetői illetménypótlékáról szóló rendelet
23/2015 (XI.17.)
2015-12-28
Rendelet a talajterhelési díjról
20/2015 (XI.17.)
2018-11-26
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, ingatlanok és közterületek tisztántartásáról
18/2015.(VI.30.)
2019-12-23
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
3/2015
2020-12-18
Szociális ellátások rendjéről

2014.évi rendeletek

6/2014. (III. 06.)
2014-05-06
Államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről
23/2014. (XI. 18.)
2015-03-05
Képvsielői tiszteletdíjakról

2013. évi rendeletek

1/2013.(I.21.)
2013-03-04
szoc.étkeztetés térítési díjai
2/2013. (I.21.)
2013-03-04
óvodai és iskolai étkeztetés térítési díjai
12/2013.(V. 08.)
2013-05-16
Közúti közlekedési tv-ben meghatározott önormányzati hatáskörök átruházása
20/2013. (XI. 12.)
2013-11-14
szociális tűzifa rendelet
23/2013. (XII. 20.)
2014-01-02
Anyakönyvi szolgáltatásokról szóló rendelet
16/2013 (VII.03.)
2016-05-31
Felsőörs község nemzeti vagyonáról
17/2013.
2020-12-18
Közterületek használatáról szóló rendelet

2012. évi rendeletek

23/2012.
2013-01-02
23/2012.költségvetést megalapozó intézkedések
22/2012. (IX. 22.)
2013-04-03
Ebrendészeti hozzájárulás
24/2012. (XII.28.)
2013-05-07
Mezőgazdsági haszonállatok tartása
16/2012. (VIII.21.)
2018-03-19
Lakások bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

2011. évi rendeletek

3/2011
2012-03-05
Szennyvízdíj
8/2011
2012-03-05
Játékterem
19/2011
2012-03-05
Parkolás
21/2011
2012-03-05
Behajtási tilalom alól felmentés
16/2011.(V. 04.)
2013-01-22
Adóüyi dolgozók anyagi érdekeltsége
22/2011. (VII. 12.)
2015-06-03
helyi közutak létesítése, korszerűsítése
20/2011
2020-12-18
Egyes gépek, berendezések környezetbe történő zajkibocsátásának korlátozásáról

2010. évi rendeletek

26/2010.(XII. 14.)
2013-03-12
hulladékgazdálkodás

2004. évi rendeletek

16/2004
2012-03-05
Legkisebb ültetési, telepítési távolságról

2009. évi rendeletek

2007. évi rendeletek

12/2007. (VI. 01.)
2013-01-24
vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartása

2005. évi rendeletek

17/2005
2012-03-07
Tanyagondnoki szolgáltatás

1998-2002. évi rendeletek

14/1999
2012-03-05
Helyi természeti értékek védetté nyílvánítása
3/2000
2012-03-05
Vízdíjak bérlőkre való áthárítása
16/1998. (VIII. 04.)
2013-01-22
Helyi címer és zászló alapítása

2003. évi rendeletek

10/2003. (V. 30.)
2013-01-22
Díszpolgári cm adományozása